Toelichting Kaartlagen

 

Alle kaartlagen zijn aan/uit te vinken.

Achtergrondkaart : basiskaart.

Polders : Om het geheel overzichtelijk te houden is voor deze indeling gekozen.

Bebouwde kom : Voor betere visie wat binnen/buiten bebouwde kom valt.

Archeo_plaatsen : Officieel bekend zijnde plaatsen van archeologische waarde.

Rijksmonumenten : Officieel bekend zijnde rijksmonumenten.

Monumenten gemeente : Monumenten der gemeente.

Begraafplaatsen gemeente : Opgave van begraafplaatsen gemeente Schouwen D.

Geomip : Gegevens van MIP objecten bestand Provincie Zeeland.

Geoboerderijen : Gegevens van Boerderijen bestand Provincie Zeeland.

Grenspaal : Gegevens bestand Stichting Landschap Zeeland.

DorpStadLand : Gegevens bestand DorpStad&Land.

Diversen : Officiele gegevens bestand Provincie/Rijk.

Verzameling : Gegevens, verzameld door vrijwilligers, welke als interessant cq belangrijk aangemerkt worden.