Toelichting Algemeen

 

In 2012 is het idee geboren om objecten van cultuur historische waarde,buiten de bebouwde kom, die niet ergens vermeld staan vast te leggen en te publiceren op een website.

De commissie Cultuur Historische Elementen van Stad en Lande maakte een start.In een later stadium werd zij bij gestaan door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, voor een betere vooruitgang en ontwikkeling.

De doelstelling werd verruimd zodat op de website alle bekende objecten, die enige cultuur historische waarde hebben hierin zijn opgenomen.

De site bestaat uit diverse lagen, welke allemaal aanklikbaar zijn(aan/uit).

De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit de officiele bestanden van rijk en gemeente. Bij de diverse objecten wordt hiernaar verwezen.

Veel van deze informatie is jaren geleden verzameld en de mogelijkheid is dus aanwezig dat er het een en ander moet worden gecorrigeerd; bijv. wegens sloop,verbouwing, onjuiste positie etc.

De laag verzameling is bedoeld om gegevens vast te leggen van objecten, welke niet geregistreerd staan en toch wel waarde hebben om vermeld te worden.

Een werkgroep (vrijwilligers) van Stad en Lande is hier mee van start gegaan en hun gevonden gegevens staan hierin vermeld.

Waar mogelijk wordt verwezen naar bestanden en/of gegevens van Gemeente Schouwen Duiveland, Provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting DorpStadLand, Waterschap Scheldestromen, Rijksmonumenten (en andere organisaties) via internet.

Dit is echter allemaal mensenwerk en vereist de nodige "check and recheck".

Het is daarom van belang dat, als onjuistheden in de gegevens geconstateerd worden, daar melding van te maken via email